Oktatás - Teológiai örökség - Könyvkiadás

fejlec

Keresztény identitásunk - Wesley Teológiai Nap 2021

Keresztény identitásunk címmel október 30-án volt a Wesley Teológiai Nap Budapesten, a Názáreti Egyház központjában. A konferenciát tavaly a pandémia miatt nem tudta megszervezni a Wesley Teológiai Szövetség, de idén egészségügyi óvintézkedések mellett a találkozót több mint 40 fő részvételével sikerült megtartani. A Teológiai Napon Szuhánszky Gábor metodista lelkész-szociológus tartott bevezető előadást, felvázolva napjaink identitásválságának jellemző vonásait a nemzeti, a vallási és nemi önazonosság területein. A konferencia fő előadói Seben Glória evangélikus lelkész-pszichológus, Gusztin Rudolf MEKDSZ elnök, az MTA munkatársa, a názáreti egyház diakónusa, és Gyurkó Donát Sámuel metodista lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusz hallgatója voltak.

IMG 20211030 131750 620x330Seben Glória a csoportidentitás összefüggéseit fejtette ki, Guszin Rudolf a vallási identitás kapcsán a hitvallások, hitvallási iratok és egyéb egyházi állásfoglalások jelentőségére mutatott rá. Gyurkó Donát Sámuel a keresztény identitás építésben a metodista kiscsoportok, ún. bandek fontosságát hangsúlyozta. A konferencia keretében, a Reformáció Hónapja alkalmából dr. Khaled László metodista és Gusztin Imre názáreti szuperintendensek megkoszorúzták a Wesley fivérek szobrát. A Wesley Teológiai Nap résztvevői idén a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége (MIX) javára folytattak gyűjtést. A konferencia zárásaként a jelenlevőket az Üdvhadsereg új vezetői, Michael és Christian Staiesse is köszöntötték, akik első alkalommal vettek részt Magyarországon Wesley Napon.

A képen balról: Szuhánszky Gábor, Seben Glória, Gusztin Rudolf és Gyurkó Donát Sámuel az előadásokat követő fórumbeszélgetésen. (2021. november 19.)