Oktatás - Teológiai örökség - Könyvkiadás

fejlec

2023. május 12-én pénteken este tartotta éves közgyűlését a Wesley Teológiai Szövetség, amely idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A tisztújító közgyűlés a következő kétéves ciklusra megújította a jelenlegi elnökséget és a bizottságok jelenlegi tagságát - számolt be róla Dr. Khaled László a szövetség elnöke. Az idei év fontos feladata a novemberre tervezett Wesley Teológiai Nap megszervezése, amelynek várható témája így szól: "Az egyházi szolgálat és a struktúra változása a változó időben" - A tervezett Wesley Napon a Wesley Iskola diplomaosztóra készül, a 120 kreditet elvégző diákok számára - mondta el Gusztinné Tulipán Mára az Európai Názáreti Főiskola rektora, a szövetség alelnöke, valamint Szuhánszky Gábor, a magyarországi iskola koordinátora.

A közgyűlés elhatározta, hogy részt vesz a John Wesley magyarázatos Újszövetség folyamatban levő kiadásában, amely egy közös projekt lenne a Magyar Bibliatársulattal és a Magyarországi Metodista Egyházzal.

25th anniversary logo 25 years anniversary design vector 29390617

 

Február 11-én délután volt a Wesley Teológiai Szövetség éves közgyűlése a Magyarországi Metodista Egyház központjában (a képen). A közgyűlésen az Üdvhadsereg új vezetői, a Staiesse házaspár is bemutatkozott, Christine Staiesse pedig a közgyűlés megnyitó áhítatát is megtartotta: az Ézsaiás 60. és 61. fejezetéből választott szakaszok alapján, az Isten által nyitott ajtókról és a missziós küldetésről, feladatról szólt.

A közgyűlést dr. Khaled A. László metodista szuperintendens, a szövetség elnöke vezette, aki beszámolójában a 2021. februári diplomaosztót és az októberi teológiai napot emelte ki az elmúlt év kiemelkedő eseményeiként. Gusztin Imre názáreti szuperintendens a szövetség irodalmi munkájáról számolt be, Gusztinné Tulipán Mária názáreti lelkész, a szövetség alelnöke pedig a Wesley iskola működéséről, valamint a szövetség pénzügyi helyzetéről.

A jelenlevő közgyűlési tagok a 2022-2023-as évre Larry Wincklest, a Szabad Metodista Egyház képviselőjét választották meg Végrehajtó Bizottsági tagnak. A közgyűlés döntése szerint az idei évben október 22. szombatra tervezik a Wesley Teológiai Nap megszervezését. (2022. február 19.)

IMG 20220211 205248 114b

Keresztény identitásunk címmel október 30-án volt a Wesley Teológiai Nap Budapesten, a Názáreti Egyház központjában. A konferenciát tavaly a pandémia miatt nem tudta megszervezni a Wesley Teológiai Szövetség, de idén egészségügyi óvintézkedések mellett a találkozót több mint 40 fő részvételével sikerült megtartani. A Teológiai Napon Szuhánszky Gábor metodista lelkész-szociológus tartott bevezető előadást, felvázolva napjaink identitásválságának jellemző vonásait a nemzeti, a vallási és nemi önazonosság területein. A konferencia fő előadói Seben Glória evangélikus lelkész-pszichológus, Gusztin Rudolf MEKDSZ elnök, az MTA munkatársa, a názáreti egyház diakónusa, és Gyurkó Donát Sámuel metodista lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusz hallgatója voltak.

IMG 20211030 131750 620x330Seben Glória a csoportidentitás összefüggéseit fejtette ki, Guszin Rudolf a vallási identitás kapcsán a hitvallások, hitvallási iratok és egyéb egyházi állásfoglalások jelentőségére mutatott rá. Gyurkó Donát Sámuel a keresztény identitás építésben a metodista kiscsoportok, ún. bandek fontosságát hangsúlyozta. A konferencia keretében, a Reformáció Hónapja alkalmából dr. Khaled László metodista és Gusztin Imre názáreti szuperintendensek megkoszorúzták a Wesley fivérek szobrát. A Wesley Teológiai Nap résztvevői idén a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége (MIX) javára folytattak gyűjtést. A konferencia zárásaként a jelenlevőket az Üdvhadsereg új vezetői, Michael és Christian Staiesse is köszöntötték, akik első alkalommal vettek részt Magyarországon Wesley Napon.

A képen balról: Szuhánszky Gábor, Seben Glória, Gusztin Rudolf és Gyurkó Donát Sámuel az előadásokat követő fórumbeszélgetésen. (2021. november 19.)

A tavalyi kihagyás után idén újra lesz Wesley Teológiai Nap, amelynek témája: Keresztény identitásunk. A konferencia helyszíne a Názáreti Egyház budapesti központja (Egressy út 100.), időpont: 2021. október 30. szombaton 10 órától .A konferencia meghívott előadói: Seben Glória (evangélius egyház), Gyurkó Donát (metodista egyház), Gusztin Rudolf (názáreti egyház). A Reformáció Hónapjának keretében rendezett konferencián megkoszorúzásra kerül John és Charles Wesley szobra is. Regisztrációs link itt: Teológiai nap/2021

(2021. október 11.)

 WTSZ TeológiaiNap2021

Február 27-én volt a metodista egyház Vezetői Konferenciájának második napja, amely rendkívüli módon diplomaosztóval ért véget. A szombati napot a Wesley Iskola rektorának, Gusztinné Tulipán Máriának az Ézsaiás 40-ről szóló igetanulmánya nyitott meg, aki éves mottó igénkkel kapcsolatban (“AKik az Úrban bíznak, erejük megújul!”) kiemelte: istenképünk gyógyulásával is összefügg, hogy Isten terve szerint a helyünkre állunk, megújulunk, megerősödünk. A délelőtt során Sztupkai Kristóf, Vigh Bence, Erdei-Nagy László, Pásztor István és Gyurkó József tartottak referátumokat az egyház és személyes életünk megújulásáról. A konferencia Raffael Istvánné és Csonka Ferenc diplomaosztójával záródott, akik 60 kredites (Lelki formálódás) illetve 120 kredites (Keresztény szolgálat) képzésük lezárásaként vehették át ünnepélyes keretek között diplomájukat. (Utoljára két évvel ezelőtt, 2019-ben volt a Wesley Iskolának diplomaosztója.) Bízunk benne hogy a jövőben egyre többen jelentkeznek a magyarországi felnőttképzések között is nyilvántartott Wesley Iskolai oktatásra. (A képen balról: Szuhánszky Gábor a Wesley iskola koordinátora, Raffael Istvánné, Gusztinné Tulipán Mária rektor, Csonka Ferenc, Dr. Khaled A. László a Wesley szövetség elnöke)

 

20210227 130337

A Magyarországi Metodista Egyház budapesti központjában 2021. február 26-án és 27-án tartanak országos Vezetői Konferenciát. Az elöljárók csendesnapja pénteken online, szombaton pedig hibrid módon lesz megtartva. Szombaton 9 órakor kezdődik a program, amelyet Gusztinné Tulippán Mária, az Európai Názáreti Főiskola rektora tart meg egy bibliatanulmány formájában. A délelőtt során ezt követően rövid referátumokra kerül sor az egyházi megújulás témájában. Déltől a Wesley Iskola diplomaosztójával zárul program. Nagy örömünkre két hallgatónk is tanulmányai lezárásaként diplomát vehet át! A diplomaosztót koordinálja Szuhánszky Gábor a Wesley Iskola tanára, metodista lelkész.

Link a konferenciához:

Passcode: 138604

 cross

 

Tisztújító közgyűlést tartott 2021. február 5-én pénteken délután a Wesley Teológiai Szövetség. A tíz magyarországi weslyánus egyházat és szervezetet tömörítő szövetség megújította a korábbi elnökséget: dr. Khaled László az elnök (metodista egyház), Gusztinné Tulipán Mária az alelnök (názáreti egyház), Vecseyné Fulmer Enikő (üdvhadsereg) a titkár. A tisztségek 2021-2023-as kétéves időszakra szólnak.

A közgyűlésen az elnöki beszámoló, az oktatási bizottság és az irodalmi bizottsági jelentés, valamint a pénzügyi jelentés hangoztak el. A szövetség elnöke az elmúlt időszakra nézve három dolgot emelt ki: 2020. márciusban választották az Európai Názáreti Főiskola rektorává Gusztinné Tulipán Máriát, a WTSZ alalnökét, a Názáreti Egyház lelkészét, akinek 2021. február 1-én volt a beiktatása. 2020. novemberben a Wesley Teológiai Szövetség oktatási programját a Pesti Megyei Kormányhivatal felnőttképzési nyilvántartásba vette. Így hivatalosan immár felnőttképző „intézményként” tekinthetünk a Wesley iskolára, ez is egy előrelépés a magyarországi elismertetésben. “2021 februárban arra készülhetünk, hogy két hallgató Wesley diplomát vehet át többéves tanulmányai eredményeként. Hálásak vagyunk ezekért az eredményekért, köszönjük a tanári kar támogatását, hogy az egyelőre nem túl nagy létszámú hallgatókat a sikeres vizsgákig vezetik.” – hangsúlyozta.

A közgyűlésen első alkalommal vett részt a World Gospel Mission új vezetője, Landerholm Eszter, valamint Jolsvay Ibolya a Szent Evangéliumi Alapítványtól. Jonathan Long a Felebarát Alapítvány vezetője az Egyesült Államokból jelentkezett be az ülésre. A közgyűlés úgy határozott, hogy idén októberben pótolja be a tavaly elmaradt Wesley Teológiai Napot, amelynek témája a keresztény identitás lesz. (2021. február 5.)

A Wesley Teológiai Szövetség alelnökét, a Názáreti Egyház lelkészét, Gusztinné Tulipán Máriát 2021. február 1-én beiktatták az Európai Názáreti Főiskola rektorává egy online alkalom keretében. A megválasztására egy évvel korábban 2020. március 25-én került sor, Klaus Arnold korábbi rektor utódjaként. A Wesley Szövetség felnőttképzési oktatása ennek az Európai Názáreti Főiskolának a részeként működik Magyarországon. Szeretettel gratulálunk Gusztinné Máriának és Isten kegyelmes vezetését, áldását kívánjuk ebben a nemzetközi jelentőségű szolgálatban! (2021. február 4.)

A Pesti Megyei Kormányhivatal 2020 novemberi értesítése szerint határozat született arról, hogy a Wesley Teológiai Szövetség oktatási programját nyilvántartásba veszik a felnőttképzők sorában. A döntést a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján hozta meg a Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály. Ez egy fontos előrelépés az Wesley iskolánk magyarországi elismertetésének folyamatában. (2020. november 6.)

1. oldal / 3